پاکن سفید پلیکان با فرمول لاتکس و فتالات که در آن به کار رفته به پوست شما هیچ آسیبی نمی زند.

پوششی محافظ از جنس مقوا دارد که مانع از کثیف شدن پاکن می شود.

با ابعاد کوچکی که دارد به راحتی در جامدادی جای می گیرد.و در مواقع نیاز اشتباهات شما را زمان نوشتن تصحیح می کند.

ادامه مطلب