با وجود دفتر تلفن های دیجیتال ، بسیاری از شرکت ها با جمع آوری کارت ویزیت اشخاص و یا شرکت های دیگر همچنان وفادار به سیستم سنتی قدیمی می باشند و برای نگهداری کارت ویزیت و سایر مکتوبات خود دچار مشکل هستند.
آلبوم کارت ویزیت 400 عددی جلد چرم این مشکل را حل نموده.