همواره یکی از پر کاربردترین ابزار در محیط های اداری و آموزشی دستگاه منگنه یا دوخت می باشد.
از مهم ترین کاربردهای دستگاه منگنه الصاق چند کاغذ به یکدیگر بوده که این تعداد با توجه به نوع دستگاه و سوزن مصرفی آن متفاوت است.
دستگاه منگنه کوب KW-trio مدل 8513 ساخت کشور تایوان و تحت لیسانس آلمان می باشد.دارای بدنه فلزی، قابل استفاده در تولیدی ها می باشد.
سوزن های مصرفی : 23.6 ، 53.6 ، 13.6