در این تخته پاکن دو عدد جای ماژیک تعبیه شده که دیگر نگران گم شدن ماژیک خود نباشید.
این تخته پاک کن دارای دو عدد مگنت قوی می باشد که به راحتی باعث نگه داشتن تخته پاکن همراه با ماژیک روی سطوح آهنی و تخته وایت برد مگنتی می شود.
شما می توانید این تخته پاکن را در تنوع رنگ های بالا تهیه فرمایید.