کاتر بزرگ با تیغ مشکی و حلقه ی انتهایی برای آویزان کردن با دسته نرم و قفل پیچی

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب