تعداد در کارتن : 2 رول

سازگار با دستگاه های : KX-FP80_KX-FP81_KX-FP85_KX-FP94_KX-FP95_KX-FP151_KX-FP152_KX-FP155_KX-FP161_KX-FP165_KX-FPC91_KX-FP166_KX-FPG175_KX-FPG371m_KX-FPG372_

ادامه مطلب