اگر نیاز به جا به جا کردن و یا جدا کردن یک یا چند برگ از تعدادی برگه که به هم منگنه شده است را داشته باشید بهترین راه استفاده از منگنه کش می باشد. منگنه کش چوب و فلز از استیل  ضد زنگ بسیار سبک ، و پوششی از نوع چوب و مقاوم در برابر ضربه که بیشترین هماهنگی با آناتومی دست شما را دارد می تواند به راحتی منگنه را از کاغذ جدا نماید. 

ادامه مطلب