برای مرتب کردن مجلات و روزنامه ها و کاتالوگ ها بر روی میز ، شما نیاز به محصولی دارید که به کمک شما بیاید.
این جا مجله ای از جنس کتان ضخیم ، بسیار مقاوم و در ابعاد 32× 25 × 8 سانتی متر می تواند به راحتی در سال های طولانی یاری رسان شما در حفظ و مرتب نگه داشتن مدارک شما باشد.

ادامه مطلب