کاتر غلطکی ( جهت بریدن پارچه ، مقوا و ... )

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب