کارتریج NP مدل 85A مورد استفاده در دستگاه های لیزری و تعداد 1600 برگ ضمانت پرینت بر روی کاغذ.

مورد استفاده در دستگاه های :P1102_P1102W

ادامه مطلب