پانچ تک سوراخ کانکس shp-20 تحت لیسانس کشور آلمان در هند تولید می گردد.
پانچ kanex shp-20 روی کاغذ تعداد 1 سوراخ به قطر 6 میلیمتر ایجاد می کند.