دستگاه هایی همچون موس، کی بورد ، انواع اسباب بازی ها ، ریش تراش ، رادیو و ریموت کنترل و ... وسایلی هستند که شما برای تامین انرژی مورد نیاز آن ها می توانید از باتری استفاده نماید .

ادامه مطلب