با وجود دفتر تلفن های دیجیتال، بسیاری از شرکت ها با جمع آوری کارت ویزیت اشخاص و یا شرکت های دیگر همچنان وفادار به سیستم سنتی قدیمی بوده و برای نگهداری کارت ویزیت و سایر مکتوبات خود دچار مشکل هستند.
آلبوم کارت ویزیت قابدار پاپکو مشکل بایگانی کارت های ویزیت اشخاص و شرکت ها را حل نموده.
تعداد 384 عدد کارت ویزیت را در 48 صفحه 8 تایی نگهداری می کند.
ابعاد آلبوم کارت ویزیت 400 عددی پاپکو بسیار مناسب بوده و قاب آن امکان نگهداری راحت تری را فراهم کرده است.