دیوایدر مقوایی یا جدا کننده محصولیست که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید
فایل های خود را دسته بندی و تفکیک کرده و در زمان نیاز سر فصل موردنظر خود را جستجو کنید .
دیوایدر مقوایی در بسته های 100عددی و در 5 رنگ عرضه می گردد.

ادامه مطلب