کاتر استاندارد با تیغ معمولی و یک عدد تیغ اره ای ، یک تکه و قفل پیچی

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب