تا به حال پیش آمده که برای انجام کاری نیاز به برش های بسیار دقیق داشته باشید !؟
کاتر الفا در این زمینه ابزاری بسیار کارآمد می باشد.
کاتر الفا مدل 300
با دسته پهن پلاستیکی و تیغ کوچک فلزی با سیستم قفل پیچی گزینه مناسبی برای برش دقیق می باشد.

ادامه مطلب